Real Estate Service

Uw partner in vastgoedbeheer

Beste mede-eigenaars,

De federale ministerraad keurde vrijdag 4 juni op voorstel van Justitieminister Vincent Van Quickenborne een ontwerp van KB goed houdende de verlenging van de maatregelen m.b.t. de Algemene Vergadering van mede-eigenaars uit de Coronawet Justitie tot en met 30 september 2021. Het gaat om de tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming en om de mogelijkheid tot uitstel van de AV, zoals voorzien in de wet van 20 december 2020.

Fysieke algemene vergaderingen blijven verboden tot en met 30 juni 2021. Het is dus nog niet duidelijk vanaf wanneer de professionele activiteit van de syndicus (fysieke algemene vergadering) mogelijk zal worden.

Die datum zal, naar alle waarschijnlijkheid, samenvallen met het niet langer verplicht zijn van het telewerk. Het kabinet Justitie hanteert hiervoor 1 juli als richtdatum, maar het blijft nog wachten op de aanpassing van de FAQ evenals op de publicatie van het MB n.a.v. het Overlegcomité van 4 juni. 

U zult tijdig op de hoogte worden gebracht wanneer de vergaderingen opnieuw ingehaald zullen worden. Mocht u reeds agendapunten hebben die u wenst te bespreken kan u deze steeds doorgeven in afwachting van de vergadering.

Met vriendelijk groet,

Real Estate Service