Real Estate Service

Uw partner in vastgoedbeheer

 Met de vierde corona-golf die zich momenteel voor doet zijn er ook weer nieuwe maatregelen voorzien voor de algemene vergaderingen van VME's. Deze maatregelen gelden sinds 27 november 2021 en blijven van kracht tot nader order. In de praktijk betekent dit vandaag dat algemene vergaderingen uitgesteld dienen te worden tot ze opnieuw fysiek mogen doorgaan.

Welke maatregelen zijn van kracht?

  • Een Algemene Vergadering met fysieke aanwezigheid kan niet meer. Het overlegcomité beschouwt een algemene vergadering als een private bijeenkomst. En de wetgever laat op dit moment private bijeenkomsten alleen maar toe in de privéwoning.

  • Ook een hybride vorm – een Algemene Vergadering met de keuze tussen fysieke aanwezigheid of digitaal volgen – mag niet meer georganiseerd worden.

Uitstellen van Algemene Vergaderingen

De algemene vergaderingen die al gepland waren, of in deze periode georganiseerd zouden moeten worden, dienen nu uitgesteld te worden. Er zijn immers geen alternatieven: vandaag is een fysieke, hybride en ‘versoepelde’ schriftelijke algemene vergadering niet toegelaten, terwijl een volledig digitale vergadering praktisch vaak onmogelijk is.

Bij Real Estate Service geven we er dus de voorkeur aan om de vergaderingen uit te stellen tot ze opnieuw fysiek mogen doorgaan. In het afgelopen jaar hebben we meermaals vastgesteld dat een fysieke algemene vergadering veel meer mogelijkheid tot kwalitatief overleg biedt.